Trong các bản tin dự báo bão có nhắc đến các khu vực chịu ảnh hưởng của bão, khu vực đổ bộ của bão (khu vực vùng trung tâm bão đi qua), tuy nhiên không nên nhầm lẫn giữa hai khái niệm bão ảnh hưởng và bão đổ bộ.

Bão đổ bộ khi vùng trung tâm bão đã đi vào đất liền trên một khu vực nào đó. Một khu vực được xem là bị ảnh hưởng của bão khi tốc độ gió mạnh và hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ xảy ra ở khu vực đó, khi bão đổ bộ hoặc ngay cả khi bão mới đến gần khu vực đó. Do vậy, có thể hiểu, về cơ bản khi bão đổ bộ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng, còn bão ảnh hưởng có nghĩa là chịu ảnh hưởng của cơn bão đổ bộ vào nơi khác hoặc chưa đổ bộ.

Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam được chia thành 2 loại: ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp:

- Ảnh hưởng trực tiếp: Bao gồm tất cả các cơn bão và ATNĐ có tâm đi vào đất liền hoặc không đi vào đất liền nước ta nhưng trực tiếp gây ra gió mạnh từ cấp 6 trở lên ở vùng
ảnh hưởng.

- Ảnh hưởng gián tiếp: Bao gồm tất cả các cơn bão và ATNĐ khi tới gần bờ biển nước ta đã suy yếu nhiều nên khi tâm đi vào đất liền hoặc chuyển hướng đi hướng khác, hoặc tan rã ngay tại chỗ và chỉ gây ra gió yếu (cấp 5) và gây ra mưa,  mưa to đến rất to trên diện rộng ở vùng ảnh hưởng.

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top